Jesteś tutaj:

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2001 a 2009 r.(7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału. W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2016 roku na terenie PT KRUS w Siedlcach  organizowane będą dwa turnusy :

  1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 26.06 -16.07.2016r
  1. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, w terminie od 11.08-31.08.2016r

Turnusy trwają 21 dni. Rodzice pokrywają opłaty za pobyt dziecka 200 zł

 

oraz koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKS tj.

-w przypadku  turnusu do Horyńca  odpłatność – 120 zł

– w przypadku turnusu do Świnoujścia odpłatność – 210 zł.

 

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 6 maja 2016r

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 25-644-55-69 wew. 312

lub w  najbliższej Placówce Terenowej KRUS a także na stronie www.krus.gov.pl

 

Wniosek

Załącznik do wniosku

 

Sporządził: Marek Zając
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa
Lekarskiego PT KRUS w Siedlcach ul. Brzeska 39 08-110 Siedlce tel.
25-644-16-40 fax. 25-640-93-29 e-mail; siedlce@krus.gov.pl

Załączniki

Do góry