Jesteś tutaj:

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Rozpoczęła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, pn. „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych i warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie uczestniczą także dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach i domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej.

Uczestnicy startują w następujących kategoriach:

  • I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
  • II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
  • III grupa – uczniowie gimnazjów,
  • IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno –wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych.

Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych zachowań i właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w każdym środowisku: w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas pracy, nauki i zabawy. Konkurs ma zainteresować tematem zagrożeń jakie mogą wyniknąć, gdy nie przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poprzez sztukę zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne jest także, aby zdobyta wiedza towarzyszyła młodym ludziom przez całe życie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie.

Do udziału w konkursie zapraszamy wymienione w Regulaminie placówki działające na terenie Powiatu Siedleckiego.

Prosimy o przesyłanie prac konkursowych wraz z Formularzem zgłoszeniowym będącym załącznikiem Regulaminu w terminie do 31 marca 2016 r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

Wydział Spraw Społecznych i Promocji

ul. Piłsudskiego 40

08-110 Siedlce

z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.

 

Regulamin XVIII edycji konkursu plastycznego

Tabelka – dane uczestnika do konkursu plastycznego

 

Sporządziła:
Anna Kaźmierczak-Sołoducha
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry