Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Ujrzanów

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/2 o powierzchni 0,7962 ha, położonej w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce.

Ogłoszenie o drugim przetargu dot. sprzedaży działki nr 102/2 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce – termin przetargu – 16 marzec 2016 r.

Regulamin drugiego przetargu dot. sprzedaży działki nr 102/2 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego

Do góry