Jesteś tutaj:

XII edycja „Konkursu – zbiórka makulatury”

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w kolejnej – XII edycji „Konkursu – zbiórka makulatury”.

Podnoszenie świadomości ekologicznej obejmującej prawidłowe postępowanie z odpadami jest jednym z zadań zapisanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Podjęta inicjatywa ma uświadamić dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko – im więcej makulatury zbierzemy i przekażemy do powtórnego przetwarzania, tym więcej drzew zostanie dla następnych pokoleń. Konkurs łączy w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, zainteresowanie odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz aspekt społeczny. W zbieranie makulatury angażują się nauczyciele, uczniowie oraz ich rodziny.

Konkurs od lat cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Podczas trwania ubiegłorocznej XI edycji „Konkursu – zbiórka makulatury” na przełomie lat 2014-2015, w Konkursie wzięło udział 19 204 uczniów ze 155 placówek oświatowych. Zebrano  738 131,60 kg makulatury.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad XII edycji „Konkursu – zbiórka makulatury” dostępne są w regulaminie. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Gospodarki Odpadami pod  numerem telefonu: 22 59-79-480.

Konkurs trwa od 7 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Raporty z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenia ilości przekazanej makulatury należy przesłać do 30 kwietnia 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Środowiska

  1. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

Więcej informacji na stronie www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy

Regulamin Konkursu – zbiórka makulatury

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE JEDNOSTKI OŚWIATOWE DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry