Jesteś tutaj:

„Schetynówka” dla powiatu siedleckiego

Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na rok 2016. Wśród inwestycji powiatowych znalazł się projekt powiatu siedleckiego.

Mazowieckie samorządy na 2016 rok zgłosiły 192 wnioski, z czego 144 spełniły wymogi formalne. Komisja wojewódzka oceniała projekty według następujących kryteriów:

  • wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • spójność z siecią dróg województwa,
  • wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych, lokalnych ośrodków gospodarczych, obszarów wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego,
  • współpraca przy realizacji z innymi podmiotami,
  • kontynuacja inwestycji

Przyjęty we wrześniu uchwałą Rady Ministrów program jest kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) z lat 2008–2015. Dzięki niemu wybudowano, przebudowano lub wyremontowano w Mazowieckiem 1 675 km dróg.

Projekt powiatu siedleckiego zakłada przebudowę drogi nr 3612W Mokobody – Nakory. Wartość inwestycji to ok. 7,9 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa 3 mln zł.

– To kolejny ważny projekt inwestycyjny, który zaplanowaliśmy na rok 2016, cieszę się, że udało się pozyskać tak potrzebne środki z budżetu państwa na to zadanie- podsumowuje Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki.

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

 

Do góry