Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025”

Przedkładam Państwu projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025”.

Jednocześnie zwracam się z serdeczną prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i wniosków do w/w projektu w terminie do 16 grudnia 2015 r. na adres starosta@powiatsiedlecki.pl lub Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce.

Wszystkie uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane przez Zarząd Powiatu w Siedlcach, a zgłoszone sugestie pozwolą władzom samorządowym powiatu siedleckiego stworzyć dokument na miarę oczekiwań społeczności Powiatu.

Z poważaniem
STAROSTA
Dariusz Stopa

Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025

Sporządziła:
Monika Mróz
Wydział Organizacyjny

Do góry