Jesteś tutaj:

Konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – Uchwała Nr 47/87/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 listopada 2015 roku

Formularz zgłoszenia

Wzór oferty

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry