Jesteś tutaj:

Kurator dla Lokalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Gminy Zbuczyn

W związku z upływem kadencji Zarządu Lokalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Gminy Zbuczyn z siedzibą w Zbuczynie, Starosta Siedlecki, jako organ nadzorujący, poszukuje osoby zainteresowanej pełnieniem funkcji kuratora dla Stowarzyszenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia. Kurator za swoją pracę może otrzymywać wynagrodzenie ze środków Stowarzyszenia. Organowi nadzorującemu nie jest znana sytuacja finansowa Lokalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Gminy Zbuczyn.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu: (25) 644-72-17.

Kandydatury na funkcję kuratora dla Stowarzyszenia proszę zgłaszać  w terminie do 30.11.2015 r., do Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, Wydział Spraw Społecznych i Promocji.

 

Sporządziła:
Anna Kaźmierczak-Sołoducha
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry