Jesteś tutaj:

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych województwa mazowieckiego.

1120 uczniów z Mazowsza może skorzystać z organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego programów stypendialnych. Na ten cel samorząd województwa przeznaczy ponad 6 mln zł. Istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe przez uczniów szkół zawodowych.

Projekt stypendialny „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego.

Rejestracja wniosków do programów stypendialnych trwa do 30 października br. Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia muszą wypełnić odpowiednie formularze, które są dostępne na stronach internetowych: dla uczniów szkół zawodowych pod adresem http://www.stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

 • są uczniami co najmniej 2 klasy szkoły zawodowej;
 • w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali promocję do następnej klasy;
 • w roku szkolnym 2015/2016 są uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarze woj. Mazowieckiego;
 • do 30.06.2016 r. nie ukończyli 24 roku życia;
 • nie uzyskują w roku szkolnym 2015/2016 innego stypendium współfinansowanego z tych samych środków unijnych;
 • mają wysoką średnią (min. 4,33) z trzech przedmiotów zawodowych;
 • mają wysoką średnią (min. 4,50) z dwóch wybranych przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem;
 • dodatkowe punkty uzyskują osoby, które w roku szkolnym 2014/2015:
  a. były laureatami lub finalistami wybranych olimpiad i turniejów,
  b. były laureatami lub finalistami konkursów o charakterze zawodowym o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
  c. pochodzą z rodziny wielodzietnej (wychowującej co najmniej 3 dzieci).

Sporządziła:
Anna Talacha
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry