Jesteś tutaj:

„Mazowsze – stypendia dla uczniów”

Na rok szkolny 2015/2016 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował  I edycję projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Rejestracja wniosków stypendialnych w systemie internetowym „Mazowsze – stypendia dla uczniów” odbywa się w dniach od 22 października 2015 r. do 30 października 2015 r. Czas naboru będzie trwał 7 dni roboczych.

Program stypendialny realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów będzie zamieszczony na stronie internetowej www.mazovia.pl, zakładka Edukacja i sport, odnośnik: stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, pod numerami telefonów:

(22) 59 79 449

(22) 59 79 442

(22) 59 79 435

(22) 59 79 429

(22) 59 79 418

(22) 59 79 413

Zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w Programie Stypendialnym.

 

Sporządziła:
Anna Talacha
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry