Jesteś tutaj:

Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo-administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach

Stok Lacki: Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo-administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim– Etap I – dobudowanie klatki schodowej, wymiana dachu, rozebranie posadzek, odbicie glazury i terakoty, wybudowanie ścianek działowych, uzupełnienia tynków wewnętrznych, usunięcie starych powłok farby, wykonanie doświetlaczy, układanie przewodów instalacji elektrycznej i komputerowej.

Numer ogłoszenia: 253474 – 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane, Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , Ul. Pałacowa 1, 08-110 Stok Lacki, woj. mazowieckie, tel. 25 631 41 21, faks 25 631 41 21.

Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ -1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Autor informacji:

Mirosław Bieniek
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim

Do góry