Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Ujrzanów

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 101/1 o powierzchni 0,9111 ha i nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha, położonej w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce.

Ogłoszenie o przetargu dot. sprzedaży działki nr 101/1 i 102/1 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce – termin przetargu – 26 listopad 2015 r.

Regulamin przetargu dot. sprzedaży działki nr 101/1 i 102/1 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/2 o powierzchni 0,7962 ha, położonej w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce.

Ogłoszenie o przetargu dot. sprzedaży działki nr 102/2 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce – termin przetargu – 2 grudzień 2015 r.

Regulamin przetargu dot. sprzedaży działki nr 102/2 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

Do góry