Jesteś tutaj:

XI sesja Rady Powiatu

W dniu 25 września 2015 roku (piątek) o godz. 13.00 w Sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się XI  Sesja zwyczajna Rady Powiatu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie „ Informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.”.
6. Przyjęcie „ Informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ ”.
7. Przyjęcie „ Informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach ”.
8. Przyjęcie „ Informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego ”.
9. Przyjęcie „Informacji na temat realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych”.
10. Przyjęcie „Informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014 roku ”.
11. Przyjęcie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004 – 2015”.
12. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2015 roku ”.
13. Przyjęcie „ Informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres I półrocza 2015 roku ”.
14. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 roku”.
15. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 roku”.
16. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2015 roku”.
17. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2015 roku”.
18. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2016” w roku 2014”.
19. Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018 za I półrocze 2015 roku”.
20. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2015 roku”.
21. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2015 roku”.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
23. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.
25. Informacja Przewodniczącego Rady.
26. Interpelacje i zapytania Radnych.
27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry