Jesteś tutaj:

X sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 7 września 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej nr 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się X nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Wnioski do porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny
z siedzibą w Wodyniach.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/  Zygmunt Wielogórski

Do góry