Jesteś tutaj:

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej Spółkom Wodnym

Starosta Siedlecki

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej Spółkom Wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego na 2016 roku,

  1. Przeznaczenie dotacji

Dotacje będą udzielane na bieżące wykonanie, utrzymywanie i eksploatację wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących do:

  • ochrony przed powodzią,
  • melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
  • wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
  • utrzymywania wód tj. na:
  1. konserwację i renowację rowów wraz z budowlami,
  2. konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
  3. konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt. a i b,
  4. inwestycje w urządzenia melioracji szczegółowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym – pełna treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie w 2016 dotacji celowej dla spółek wodnych

Sporządził:
Maciej Tymosiak
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do góry