Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu w Siedlcach informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania propozycji  do ww. Programu w dniach 2 września – 16 września 2015 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
lub e-mail: mkowalewska@powiatsiedlecki.pl.

W załączeniu projekt „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Do góry