Jesteś tutaj:

Zmiana wzoru wniosków – Wydział Budownictwa

Starosta Siedlecki informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod pozycją 1146 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwoleniu na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2015 r.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20.08.2015 r.
Informację o nowych wzorach wniosków można uzyskać w Wydziale Budownictwa pok. 217 lub pod nr tel. (25) 631-01-18.

Do góry