Jesteś tutaj:

IX sesja Rady Powiatu

W dniu 11 sierpnia 2015 roku (wtorek) o godz. 1300 w Sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się IX Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady
  /-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry