Jesteś tutaj:

VIII sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 13 lipca 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej nr 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się VIII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z VII Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry