Jesteś tutaj:

Gala 25 – lecia współpracy z Global Volunteers

W dniu 17 maja br. w „Reymontówce” w Chlewiskach, odbyła się uroczysta Gala z okazji 25 – lecia Współpracy z Amerykańską Organizacją Global Volunteers. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele szkół i instytucji zaangażowanych we współpracę z organizacją oraz amerykańscy wolontariusze na czele z Prezydentem Global Volunteers – Burnhamem Philbrookiem. W wydarzeniu wzięli również udział parlamentarzyści z terenu Powiatu Siedleckiego, przedstawiciele lokalnych władz a także licznie zgromadzona młodzież i dorośli, którzy w ciągu 25 lat działalności byli beneficjantami służby wolontariackiej Global Volunteers.
Starosta Siedlecki – Dariusz Stopa uhonorował 25-letnią działalność Organizacji Global Volunteers przyznając Nagrodę Honorową Starosty Siedleckiego, którą wręczył na ręce Prezydenta Organizacji Burnhama Philbrooka. Wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu – Zygmuntem Wielogórskim podziękowali za szczególne dokonania na rzecz rozwoju Powiatu Siedleckiego.

Starosta Siedlecki, w swoimi przemówieniu, podkreślił wartość długoletniej nieprzerwanej i owocnej współpracy, a także zaangażowanie i bezinteresowną pomoc wolontariuszy, która:

(…) zasługuje na wyrazy najwyższego uznania i szczególne podziękowania. To co Państwo robicie to faktyczne wypełnienie idei wolontariatu – poświęcanie swojego czasu, umiejętności i pracy, by pomóc potrzebującym. Uważam jednak, że ważniejsze od wymiernych efektów pracy Global Volunteers w Polsce, czyli liczby uczniów lub beneficjentów innych form pomocy – są: przyjaźń, otwartość, bezinteresowność i optymizm. Każdy z waszych uczniów dzięki kontaktom z wolontariuszami stał się trochę innym człowiekiem, bardziej otwartym, bardziej spontanicznym, nieco lepszym. Dlatego szczególnie dziękuję za możliwość wzajemnego poznania się i nawiązania dobrych przyjaznych relacji tutaj w naszej małej ojczyźnie. Po tylu latach znamy się, rozumiemy i dzięki temu jesteśmy sobie zdecydowanie bliżsi. Amerykanie stali się stałym elementem ziemi siedleckiej, nie traktujemy Was już jak gości, wydaje się, że jesteście tu z nami od zawsze. Nasze dzisiejsze wspólne doświadczenia po 25 latach współpracy to już nie tylko nauka języka, szkolenia ekonomiczne, opieka nad dziećmi – to także wieloletnie przyjaźnie, przełamywanie barier i różnic kulturowych, wymiana korespondencji, wzajemne przyjaźnie i wizyty, a nawet szczęśliwe polsko-amerykańskie małżeństwa.Dlatego jestem pewien, że nasza współpraca nie ustanie nigdy, a członkowie Global Volunteers będą zawsze chętnie przyjeżdżać do naszego kraju, powiatu i do „Reymontówki” bo zawsze z radością tu na Was czekamy .

W podziękowaniu za dokonania na przestrzeni ćwierć wieku wolontariusze oraz współpracownicy projektu z Polski otrzymali wyróżnienia, symboliczne upominki i dyplomy z rąk Starosty Siedleckiego, Wicestarosty Powiatu oraz Przewodniczącego Rady Powiatu.
Oprawę artystyczną Jubileuszu stanowiły: Koncert Teatru Tańca Caro Dance, występ Urszuli Chruściel i Piotra Gozdka. Następnie wystąpił Steven Weeks – Johnson wraz zespołem „Runaway Train”, a na zakończenie wystąpiła grupa „The Reymont’s”. Warto podkreślić, że wszyscy wykonawcy w większym lub mniejszym stopniu związani są z Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” oraz współpracowali lub uczestniczyli w działaniach Global Volunteers w Powiecie Siedleckim.

Global Volunteers jest prywatną, międzynarodową organizacją non–profit, która zajmuje się promowaniem rozwoju społecznego i gospodarczego na świecie. Organizacja została założona w 1984 roku przez amerykanów Buda Philbrooka i Michele Gran. Siedzibą organizacji jest miasto St. Paul, w stanie Minnesota w USA. Global Volunteers posiada status konsultanta ONZ, a także partnerskie stosunki z organizacjami z ponad 200 społeczności na całym świecie.
Skupiając się na projektach rozwoju, inicjowanych przez lokalne społeczności, misją Global Volunteers jest promowanie pokoju i społecznej sprawiedliwości poprzez wzajemne zrozumienie między narodami. Global Volunteers rocznie koordynuje ponad 200 grup wolontariuszy.
99% wolontariuszy pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozostały procent to łączna liczba obywateli z ponad 26 krajów. Wolontariusze reprezentują różne grupy wiekowe i zawodowe. Uczestnicząc w programie, uczą się od lokalnych społeczności poprzez wspólną z nimi pracę. Grupy wolontariuszy zarządzane są przez wykwalifikowanych liderów.
Na podstawie danych z 2014 roku, w ramach działalności organizacji w ciągu 30 lat pracowało ponad 31000 wolontariuszy dla 160 lokalnych społeczności w 32 krajach na 6 kontynentach. Zakres pracy organizacji w poszczególnych krajach jest określony przez lokalne społeczności i kierowany przez lokalnych liderów.
Główne obszary działalności organizacji to :
• opieka nad dziećmi z domów dziecka;
• nauczanie praktycznej znajomości języka angielskiego;
• zapewnienie opieki zdrowotnej;
• budowa, remonty i malowanie domów i obiektów społecznych, takich jak szkoły, przychodnie zdrowia i ośrodki kultury.

Wolontariusze oprócz tego, że poświęcają swój czas, pokrywają także wszystkie koszty związane z programem. Jak sami twierdza, często okazuje się, że dzięki zdobywaniu bogatych doświadczeń i czerpaniu satysfakcji z pracy z lokalnymi społecznościami, w zamian otrzymują znacznie więcej niż dają.

Do góry