Jesteś tutaj:

Nagrody Starosty Siedleckiego za 2014 rok

W trakcie VI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach 24 kwietnia 2015 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość wręczenia Nagród starosty siedleckiego za 2014 r. Zarząd Powiatu w Siedlcach, będący Kapitułą Nagrody Starosty Siedleckiego, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku jednogłośnie zdecydował o przyznaniu nagród Starosty Siedleckiego:
Panu Janowi Marianowi Chodowcowi w dziedzinie działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej;
Panu Marianowi Mazurkowi – w dziedzinie działalności gospodarczej.
Nagrody wręczył wyróżnionym Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki przy udziale Pana Zygmunta Wielogórskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach i Pana Michała Oknińskiego Wicestarosty Siedleckiego.

Pan Jan Chodowiec jest mieszkańcem Hołubli, Gmina Paprotnia. Był wieloletnim pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej. Swoje pasje zawodowe rozwijał również w sferze działalności społecznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli, z którą to jednostką jest związany od najmłodszych lat. Od 1975 roku pełnił funkcję Naczelnika OSP i Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Paprotni. Jako odpowiedzialny za wyszkolenie strażaków przyczynił się do licznych sukcesów OSP Hołubla na zawodach sportowo-pożarniczych szczebla powiatowego i krajowego:
– 1994 r. OSP Hołubla zajmuje 3 miejsce na mistrzostwach Polski;
– 2006 r. zostaje mistrzem województwa mazowieckiego (nagrodą jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy LIAZ-KAROSA);
– 2007 r – V miejsce na mistrzostwach Polski w Płocku;
– 2010 r. – III miejsce na zawodach wojewódzkich w Kozienicach.

Dzięki staraniom Pana Jana Chodowca jednostka od 2010 roku pozyskuje nowy sprzęt ratownictwa drogowego oraz dofinansowanie do nowego samochodu marki Mercedes.

Od 1995 roku jednostka znajduje się w KSRG: strażacy z Hołubli niosą pomoc nie tylko mieszkańcom powiatu siedleckiego ale biorą udział w akcjach na terenie województwa i kraju, np.: gaszenie pożaru w zakładach mięsnych JBB w Łysem (pow. Ostrołęcki) oraz akcji przeciwpowodziowej w Warszawie, Płocku, Gąbinie.
Pan Jan Chodowiec był radnym rady gminy dwóch kadencji, obecnie jest sołtysem III kadencji wsi Hołubla. Z jego inicjatywy powstał plan rozwoju wsi, który jest sukcesywnie realizowany:
1. Boisko sportowe z bieżnią i trybunami;
2. Rozbudowa i modernizacja świetlicy;
3. Budowa sieci kanalizacyjnej;
4. Modernizacja stacji paliw, budowa chodników i ulic.
Pan Jan Chodowiec swoimi pomysłami i zaangażowaniem skutecznie zaraził strażaków OSP Hołubla oraz społeczność swojej miejscowości. Sukcesy OSP Hołubla na szczeblu wojewódzkim i krajowym wpływają niewątpliwie również na wizerunek powiatu siedleckiego w województwie i kraju.

Pan Marian Mazurek – jest mieszkańcem Mokobód. Od początków aktywności zawodowej (1977 r.) związał się ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Mokobodach na stanowisku ds. Zarządzania Zakładem Gospodarstwa Rolnego. Następnym etapem jego pracy zawodowej była Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, gdzie od 1986 roku pracował na stanowisku viceprezesa ds. obrotu rolnego, a od 1998 r. na stanowisku prezesa. Funkcję tę sprawuje do dziś.
Obecnie GS SCH w Mokobodach zatrudnia 30 pracowników i prowadzi działalność w dziedzinach: handlu, produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz dzierżawy i wynajmu lokali. Spółdzielnia prowadzi 5 sklepów, w których zaopatruje mieszkańców Mokobód, Niwisk, Ziomaków, Wólki Proszowskiej i Świniarów w niezbędne artykuły.

Dobrze rozwija się również piekarnia, która poszerzała produkcję, dostosowując ją do oczekiwań klientów. Obecnie produkuje pieczywa ciemne, jasne i mieszane oraz wyroby cukiernicze.
W 2014 roku p. Mazurek prowadził poważną modernizację obiektów Spółdzielni w miejscowości Niwiski, pozostałe obiekty Spółdzielni były remontowane w latach poprzednich.

Pan Marian Mazurek jest zaangażowany również w życie społeczne: jest radnym i Przewodniczącym Rady Gminy Mokobody bieżącej kadencji. Jako prezes Spółdzielni wspiera placówki oświatowe oraz współpracuje z Urzędem Gminy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W 2014 roku przekazał finansowe zapomogi najbardziej potrzebującym.

Pan Mazurek jest postrzegany jako dobry pracodawca i dobry gospodarz, dzięki którego zaangażowaniu i pomysłom GS SCH w Mokobodach przetrwała okres transformacji i obecnie znajduje się w dobrej kondycji.

Do góry