Jesteś tutaj:

184 rocznica Bitwy Pod Iganiami

W dniu 10 kwietnia br. pod Pomnikiem w Nowych Iganiach, odbyły się uroczystości upamiętniające 184-tą rocznicę zwycięskiej bitwy, stoczonej przez wojska polskie z korpusem rosyjskim 10 kwietnia 1831r. Organizatorem uroczystości był Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach.

W obchodach wzięli udział reprezentanci Powiatu Siedleckiego: Pan Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki oraz Pan Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu. Starosta Siedlecki, podziękował zebranym reprezentantom środowiska kombatanckiego oraz Dyrekcji Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach za kultywowanie pamięci o ofiarach poniesionych w obronie ojczyzny oraz krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów przez delegacje władz samorządowych, środowisk kombatanckich, wojskowych, Harcerzy, zastępów OSP Gminy Siedlce oraz młodzieży szkolnej.

Do góry