Jesteś tutaj:

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siedlcach 31 marca br. odbyło się pierwsze w 2015 roku posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siedlcach. Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Sprawy organizacyjne i finansowe.
 2. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej.
 3. Informacja KM PSP o działaniach ratowniczych OSP na terenie powiatu.
 4. Podsumowanie eliminacji powiatowych OTWP 2015.
 5. Omówienie przygotowań do akcji letniej.
 6. Omówienie przygotowań do powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych OSP.
 7. Omówienie przygotowań do obchodów „Dnia Strażaka” 2015 r.
 8. Zatwierdzenia planu pracy Prezydium ZOP ZOSP RP na 2015 r.
 9. Zatwierdzenia planu pracy ZOP ZOSP RP na 2015 r.
 10. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności ZOP ZOSP RP.
 11. Spotkanie świąteczne.

W posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP uczestniczyli również pan Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki i pan Michał Okniński – Wicestarosta Siedlecki. Starosta Siedlecki zapewnił druhów członków Zarządu o życzliwości władz Powiatu Siedleckiego dla działań Związku OSP RP.

Do góry