Jesteś tutaj:

Otwarcie drogi powiatowej na odcinku Dąbrowa – granica powiatu – Niemojki

W dniu 23 października 2014 roku w miejscowości Łysów dokonano oficjalnego otwarcia odbudowanej drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew na odcinku Dąbrowa – granica powiatu – Niemojki.

Zadanie współfinansowano poprzez dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 5 753 594 zł, w tym środki pozyskane z dotacji 2 861 237 zł, środki Gminy Przesmyki 1 000 000 zł.
Środki z budżetu powiatu siedleckiego wyniosły 1 892 357 zł.

Zakres robót:

 • przebudowa drogi powiatowej o łącznej długości 6 915,00 m wraz z poszerzeniem do 6 m,
 • przebudowa chodnika na łącznej długości 2 247,90 m,
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej,
 • wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego,
 • wykonanie zatoki parkingowej,
 • wykonanie zatok autobusowych,
 • przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej,
 • poprawa odwodnienia drogi powiatowej (rowy przydrożne, przepusty, ścieki),
 • odnowienie oznakowania pionowego,
 • ustawienie balustrad i barier ochronnych,
 • wykonanie oznakowania poziomego,
 • odtworzenie istniejących poboczy poprzez uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych w miejscu ich braku,
 • usunięcie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz utrudniających widoczność.

W uroczystości otwarcia drogi udział wzięli Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, Pan Andrzej Skolimowski – Wójt Gminy Przesmyki, Pan Sławomir Wasilczuk – Wójt Gminy Korczew, ks. mgr Andrzej Witerski – Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Łysowie, Radni Rady Powiatu Siedleckiego, a także przedstawiciele wykonawcy robót drogowych oraz społeczność lokalna.

Opracowała:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry