Jesteś tutaj:

„Reymontówka” wyróżniona w kategorii Odnawialne Źródła Energii

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 9 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 57 Beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 8 nagród finansowych – każda po 10.000 zł wraz ze statuetkami oraz 21 wyróżnień. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 23 października 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując swoją proekologiczną misję zawsze zaznacza, że finansowanie działań środowiskowych na Mazowszu jest wręcz uzależnione od zaangażowania społecznego. To właśnie dzięki pieniądzom z Funduszu i chęci realizacji zadań przez podmioty z terenu województwa możliwe jest wykonywanie kolejnych inwestycji poprawiających stan środowiska – informuje Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. Uczestnikami pierwszej edycji konkursu mogły być podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o określonych efektach rzeczowych i ekologicznych, ze środków finansowych Funduszu w 2013 roku.

Laureaci I edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”:

I. OCHRONA WÓD (9 nominacji)
Laureat – Gmina Baranów (powiat grodziski)
Wyróżnienie – Gmina Mogielnica (powiat grójecki)

II. GOSPODARKA WODNA (9 nominacji)
Laureat – Gmina Maciejowice (powiat garwoliński)
Wyróżnienie –
Gmina Kałuszyn (powiat miński)
Gmina Kampinos (powiat warszawski zachodni)
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

III. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (5 nominacji)
Laureat – Miasto i Gmina Białobrzegi (powiat białobrzeski)
Wyróżnienie –
Gmina Łochów (powiat węgrowski)
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (powiat siedlecki)

IV. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI (9 nominacji)
Laureat – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
Wyróżnienie –
Gmina Goworowo (powiat ostrołęcki)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” z Radomia
Związek Gmin Regionu Płockiego

V. EDUKACJA EKOLOGICZNA (jednostki samorządu terytorialnego – 6 nominacji)
Laureat – Gmina Krasnosielc (powiat makowski)
Wyróżnienie –
Gmina Jakubów (powiat miński)
Gmina Kałuszyn (powiat miński)
Gmina Sterdyń (powiat sokołowski)

VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA (inne podmioty – 5 nominacji)
Laureat – Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
Wyróżnienie –
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Warszawie
Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”

VII. OCHRONA PRZYRODY (3 nominacje)
Laureat – Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie
Wyróżnienie –
Fundacja „Aktywni Razem” z siedzibą w Łącku
Okręg Płocko – Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą we Włocławku

VIII. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH (2 nominacje)
Wyróżnienie –
Gmina Brwinów (powiat pruszkowski)
Miasto Józefów (powiat otwocki)

IX. SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA (9 nominacji)

Laureat – Gmina Cegłów (powiat miński)
Wyróżnienie –
Gmina Czerwonka (powiat makowski)
Gmina Puszcza Mariańska (powiat warszawski zachodni)
Powiat Żuromiński

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Wiesława Krawczyk, Stefan Kotlewski, Andrzej Łuczycki, Andrzej Snarski, Mirosław Adam Orliński, Zbigniew Gołąbek; Przemysław Cichocki – Doradca Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele NFOŚiGW, dyrektorzy i prezesi największych publicznych instytucji i przedsiębiorstw z terenu Mazowsza, kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie oraz beneficjenci nominowani w konkursie w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów, prezesów, dyrektorów wraz ze swoimi współpracownikami.

Gospodarzami wieczoru byli członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP Warszawa.

Autor informacji:
Dom Pracy Twórczej „Reymomntówka” w Chlewiskach

Do góry