Jesteś tutaj:

Uroczyste podsumowanie XIV Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych w „Reymontówce” w Chlewiskach

W Powiecie Siedleckim, w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach 5 lipca br. zakończyły się XIV Międzynarodowe Warsztaty Teatralne, w których uczestniczyła młodzież z powiatu siedleckiego, powiatu Oberhavel w Niemczech i miasta Nevers we Francji.

Młodzi reprezentanci zaprzyjaźnionych z powiatem siedleckim samorządów wraz z młodzieżą naszego powiatu wspólnie przez cały tydzień przygotowywali się na zajęciach muzycznych i tanecznych do wystawienia wspólnego spektaklu. Został on zaprezentowany 5 lipca podczas uroczystego zakończenia Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych. W uroczystości wzięły udział oficjalne delegacje z Niemiec i Francji: Pan Karl-Heinz Schröter – Starosta Powiatu Oberhavel, Pan Karsten Peter Schröder – Przewodniczący Rady Powiatu Oberhavel oraz Pani Annemarie Reichenberger – Radna Rady Powiatu Oberhavel oraz Pan Dennis Thuriot – Mer Miasta Nevers i Pani Amandine Boujlilat – Zastępca Mera Miasta Nevers ds. Współpracy Międzynarodowej.

Ważnym akcentem podczas uroczystego zakończenia wspólnego francusko – niemiecko – polskiego projektu artystycznego było otwarcie wystawy podsumowującej 20 lat istnienia powiatu Oberhavel w Niemczech oraz 15-lecie współpracy z powiatem siedleckim.

Wystawa opisuje kilkunastoletnie partnerstwo powiatów w różnych dziedzinach; takich jak oświata, gospodarka, opieka społeczna, turystyka, czy kultura. W oficjalnych przemówieniach włodarze współpracujących samorządów podkreślali wartość kilkunastoletniej współpracy, dzięki której udało się zaangażować wiele grup społecznych i zawodowych do wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń, min. straży pożarnej, szkół, klubów seniora, artystów, czy przedsiębiorców. Starosta Siedlecki – Zygmunt Wielogórski wyraził radość i satysfakcję, że współpraca przynosi wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

Opracował:
Wydział Spraw Społecznych i Promocji
Anna Kaźmierczak-Sołoducha

Do góry