Jesteś tutaj:

Global Volunteers laureatem nagrody im. Ludomira Benedyktowicza

Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza „Za działalność społeczno-charytatywną na rzecz regionu i jego mieszkańców w dziedzinie edukacji językowej, zwłaszcza dzieci i młodzieży” dla współpracującej od wielu lat z powiatem siedleckim amerykańskiej organizacji Global Volunteers.

1 grudnia bieżącego roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach wręczono Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. W tym roku prestiżowe wyróżnienia przyznano już po raz 25. Tegoroczni laureaci to: Maria Koc – dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, dr Rafał Dmowski – historyk, regionalista z Siedlec oraz współpracująca od wielu lat z powiatem siedleckim amerykańska organizacja Global Volunteers.

Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza jest nagrodą wyjątkową, tak samo jak i jej patron – gorący patriota, powstaniec i artysta, człowiek silnego charakteru. Wielka wola życia i siła tworzenia sprawiła, że nie złamało go nawet kalectwo.

Nagroda im. L. Benedyktowicza jest wysoko ceniona na Podlasiu i Mazowszu, otrzymują ją ludzie, którzy dorobkiem swojego życia przyczynili się do rozwoju tej ziemi w różnych sferach życia. Cenią ją laureaci i osoby do niej nominowane. Od początku swojej działalności Kapituła skutecznie opiera się politycznym wpływom, nagradzając ludzi wybitnych i wspaniałych, pragnących dawać innym to, co mają najcenniejsze – talent, zaangażowanie w sprawę i pasję.

Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza przyznawane są od 1987 r. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody są m.in. biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, biskup Antoni Dydycz, Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne imienia Karola Lipińskiego, Ośrodek „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej. Do tej pory Nagrodami im. Ludomira Benedyktowicza uhonorowano 81 osób i instytucji.

Nagrodzona w tym roku amerykańska organizacja Global Volunteers, jest prywatną, międzynarodową organizacją non–profit, z którą społeczeństwo regionu siedleckiego związane jest od 1989 roku. Zajmuje się promowaniem rozwoju społecznego i gospodarczego na świecie. Organizacja została założona w 1984 roku przez amerykanów Buda Philbrooka i Michele Gran. Siedzibą organizacji jest miasto St. Paul, w stanie Minnesota w USA. Global Volunteers posiada status konsultanta ONZ, a także partnerskie stosunki z organizacjami z ponad 200 społeczności na całym świecie.

Skupiając się na projektach rozwoju, inicjowanych przez lokalne społeczności, misją Global Volunteers jest promowanie pokoju i społecznej sprawiedliwości poprzez wzajemne zrozumienie między narodami. Global Volunteers rocznie koordynuje ponad 200 grup wolontariuszy. 99% wolontariuszy pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozostały procent to łączna liczba obywateli z ponad 26 krajów. Wolontariusze reprezentują różne grupy wiekowe i zawodowe. Uczestnicząc w programie, uczą się od lokalnych społeczności poprzez wspólną z nimi pracę. Grupy wolontariuszy zarządzane są przez wykwalifikowanych liderów.
Pierwsze grupy amerykańskich woluntariuszy przyjechały w 1990 roku do Gminy Zbuczyn. Mieszkali w domach indywidualnych gospodarzy, a języka angielskiego uczyli w okolicznych szkołach. W wakacje 1991 roku na kolonie do Reymontówki, razem z dziećmi z terenu Siedlec i okolic przyjechała pierwsza 8 osobowa grupa Amerykanów. Od tego czasu Amerykanie włączyli się w wiele innych działań organizowanych w Reymontówce.

W latach 90 – tych amerykańscy wolontariusze zajmowali się szkoleniem naszych mieszkańców w zakresie otwierania małych przedsiębiorstw, szkoleniem urzędników i bezrobotnych w walce z bezrobociem, opieką nad dziećmi z Domu Dziecka w Kisielanach oraz dziećmi specjalnej troski w Stoku Lackim.
Kursy językowe odbywały się także w Dobczycach koło Krakowa i Miętnem koło Garwolina, ale lata współpracy przetrwał tylko Powiat Siedlecki.
W ciągu 24 lat pracowało w Polsce z organizacją Global Volunteers ponad 3.000 osób, a programem nauczania języka angielskiego objęto kilka tysięcy dzieci i dorosłych.

Jednymi z pierwszych uczniów byli kolejarze (głównie bileterzy i konduktorzy z pociągów na trasie Siedlce – Warszawa), urzędnicy pocztowi, policjanci, pracownicy urzędów – miejskiego i wojewódzkiego, pracownicy Mostostalu i Drosedu.

Realizację programu nauczania wśród szkół jako pierwsze rozpoczęły szkoły w Żeliszewie, Broszkowie, Kotuniu , Cisiu Zagrudziu oraz szkoły siedleckie.
Dzięki kontaktom z Global Volunteers w 1994 roku pierwszy raz przyjechała do „Reymontówki” na obóz letni 17 osobowa grupa młodzieży amerykańskiej z Minneapolis, co dało początek wymianie młodzieży i wyjazdowi młodych ludzi z Siedlec i okolic na wakacje do USA. W następnych latach nasza młodzież wyjeżdżała jeszcze do Portland (Oregon), Cedar Rapids (Iowa) i ponownie Minneapolis (Minnesota).

Od 1999 r. oficjalnym gospodarzem wizyt amerykańskich wolontariuszy jest Starosta Siedlecki.

Od 2001 roku rozpoczęła się też działalność „Funduszu Rodziny Maxwell”, byłych wolontariuszy z organizacji Global Volunteers, którzy postanowili co roku przekazywać poważną kwotę pieniędzy na zakup komputerów do szkół z naszego regionu.

Opracował:
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry