Jesteś tutaj:

Powiat siedlecki wśród wyróżnionych samorządów

Powiat siedlecki otrzymał II nagrodę w kategorii Mazowiecki Powiat Roku 2013. Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski odebrał nagrodę podczas uroczystej gali Polska Przedsiębiorczość. Uroczystość odbyła się 23 listopada w hotelu Gromada w Warszawie.

Ocenie podlega działalność samorządu pod kątem: stwarzania dogodnych warunków dla inwestorów, priorytetowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego, dbania o edukację oraz służbę zdrowia, intensywnego przeciwdziałania bezrobociu, dbania o rozwój turystyki i infrastruktury w regionie oraz umiejętnego wykorzystania środków zewnętrznych (Unii Europejskiej, NPPDL, Ministra Administracji i Cyfryzacji i Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

Organizatorami konkursu „Mazowiecki Powiat Roku” są: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o. o. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Do góry