Jesteś tutaj:

Otwarcie odbudowanej drogi powiatowej Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski

W dniu 19 listopada 2013 roku w miejscowości Wyłazy dokonano oficjalnego otwarcia odbudowanej drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski na długości 4711 m.

Zadanie współfinansowano ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji poprzez dotację z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zalań, podtopień i przełomów. Całkowita wartość robót wyniosła: 2 647 695,01 zł, z czego: 2 000 000,00 zł pozyskano z ministerstwa, 200 000,00 zł z gminy Mokobody, a kwota 447 695,01 zł pochodziła z budżetu powiatu siedleckiego.

Zakres robót:

  • poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6m,
  • wykonanie nowej nawierzchni drogi,
  • wykonanie zjazdów do gospodarstw domowych z kostki brukowej,
  • wykonanie zjazdów na drogi boczne z betonu asfaltowego,
  • wykonanie zjazdów na pola z kruszywa łamanego,
  • wykonanie odwodnienia drogi – ścieki korytkowe, wypusty, przepusty, rowy,
  • przebudowa skrzyżowań,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • odtworzenie istniejących poboczy poprzez uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych w miejscu ich braku,
  • usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej, w tym usunięcie z pasa drogowego zakrzaczeń oraz drzew, które stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego i powodują brak dostatecznej widoczności.

W uroczystości otwarcia drogi udział wzięli Pan Krzysztof Borkowski – poseł na Sejm RP, Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Pan Andrzej Silny – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Pan Henryk Brodowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach, Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, Pani Józefa Rychlik – Wicestarosta Siedlecki, Pan Andrzej Ławecki – Przewodniczący Rady Gminy Mokobody, Pani Iwona Księżopolska – Wójt Gminy Mokobody, ks. Edward Molenda – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Niwiskach, a także przedstawiciele wykonawcy robót drogowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Podczas spotkania przedstawiciele władz oraz mieszkańcy wyrazili zadowolenie ze sprawnego wykonania tej inwestycji oraz podkreślili znaczenie dróg lokalnych
w codziennym życiu mieszkańców i użytkowników, dla których drogi powiatowe czy gminne są równie ważne lub nawet ważniejsze od autostrad czy dróg ekspresowych. Ponadto zwrócono uwagę na wpływ jakości dróg na bezpieczeństwo mieszkańców i osób przejeżdżających.

Opracował:
Wydział Spraw Społecznych i Promocji
Kowalewska Monika

Do góry