Jesteś tutaj:

Modernizacja dróg w gminie Korczew

W dniu 27 marca 2013 r. w miejscowości Bartków w gminie Korczew miało miejsce miłe wydarzenie z udziałem Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Zaproszeni przez samorząd powiatowy goście i mieszkańcy gminy mieli okazję uczestniczyć w oficjalnym oddaniu do użytku dróg powiatowych.

Inwestycje zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa poprzez dotację z rezerwy celowej, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.
W otwarciu przebudowanych odcinków udział wzięli poseł Krzysztof Borkowski, członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska oraz Wiesław Raboszuk, Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach Henryk Brodowski oraz radni Marek Gorzała, Wojciech Łęczycki i Mieczysław Ślaz. Spotkanie zgromadziło dużą grupę samorządowców i mieszkańców gminy Korczew z Przewodniczącą Rady Gminy Korczew Barbarą Roszuk oraz wójtem Sławomirem Wasilczukiem na czele. Wojewodzie mazowieckiemu towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego – Pani Jagoda Miszewska – Dyrektor Biura Wojewody oraz Andrzej Silny – kierownik siedleckiej delegatury.
Gospodarzem spotkania był Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski.

W wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali znaczenie dróg lokalnych w ogólnym systemie drogowym naszego kraju, jak też potrzebę i wagę zabezpieczania dróg na terenach zagrożonych oraz dotkniętych przez sytuacje kryzysowe takie jak powodzie czy podtopienia.

Opis inwestycji:

Odbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku Trębice – Bartków Stary oraz nr 3932W Repki – Wyrozęby – Bartków Stary – całkowita długość odcinka 3220mb

Wartość robót budowlanych: 2205350,44 zł

Środki z budżetu powiatu: 405350,44 zł

Środki zewnętrzne:

1800000,00 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie

Zakres robót:

 • poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6m,
 • wykonanie nowej nawierzchni drogi,
 • odtworzenie istniejących poboczy poprzez uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych w miejscu ich braku,
 • wykonanie zjazdów,
 • wykonanie odwodnienia drogi,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami innych kategorii,
 • wykonanie oznakowania poziomego,
 • wykonanie oznakowania pionowego,
 • usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej, w tym usunięcie z pasa drogowego zakrzaczeń oraz drzew, które stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego i powodują brak dostatecznej widoczności.

Odbudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew (na odcinku Dąbrowa – Korczew) – całkowita długość odcinka 500 mb,

Wartość robót budowlanych: 443132,49 zł

Środki z budżetu powiatu: 33132,49 zł

Środki zewnętrzne:
30000,00 zł – Gmina Korczew

380000,00 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie

Zakres robót:

 • poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6m,
 • wykonanie nowej nawierzchni drogi,
 • odtworzenie istniejących poboczy poprzez uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych w miejscu ich braku,
 • wykonanie zjazdów,
 • wykonanie odwodnienia drogi,
 • przebudowa skrzyżowania z drogą gminną,
 • wykonanie oznakowania poziomego,
 • wykonanie oznakowania pionowego,
 • ustawienie barier ochronnych przy przepustach,
 • usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej, w tym usunięcie z pasa drogowego zakrzaczeń oraz drzew, które stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego i powodują brak dostatecznej widoczności.

Opracował Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry