Jesteś tutaj:

10-lecie współpracy z powiatem Oberhavel

Tegoroczna jesień obfituje w wydarzenia związane z podsumowaniem kooperacji powiatu siedleckiego z partnerskimi samorządami z zagranicy. W dniu 30 października w Oranienburgu, odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 10-lecia współpracy powiatu Oberhavel (Niemcy) z naszym samorządem. Podobny jubileusz obchodziły w tym czasie województwo mazowieckie i land Brandenburgia.

Powiat Oberhavel oraz powiat siedlecki rozpoczęły swą współpracę podpisaniem wzajemnej umowy partnerskiej w 2002 r. Przez okres 10 lat wspólne działania obu samorządów obejmowały wiele płaszczyzn kooperacji: wymianę kulturalną i artystyczną, spotkania młodzieży, wymianę doświadczeń grup zawodowych i społecznych tj. strażacy ochotnicy, nauczyciele, sportowcy, grupy i organizacje seniorów.

W oficjalnych uroczystościach podsumowujących dekadę współpracy wzięła udział delegacja powiatu siedleckiego na czele ze starostą Zygmuntem Wielogórskim, a także starostą I kadencji Adamem Oklińskim – inicjatorem zawarcia współpracy partnerskiej. Dzięki kooperacji powiatów bliskie kontakty nawiązały też gminy z zaprzyjaźnionych terenów. Stąd obecność na jubileuszu Sławomira Adamiaka, który jako wójt reprezentował samorząd gminy Kotuń, współpracującej blisko z gminą Oberkrämer w powiecie Oberhavel. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wzajemną współpracę: Dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach – Marek Błaszczyk, przedstawiciele środowiska strażaków ochotników z naszego powiatu na czele z Arturem Pietrzakiem, reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach na czele z dyrektor Ewą Nowak, oraz Monika Jabłkowska – redaktor Katolickiego Radia Podlasie.

Ze strony partnerów z Niemiec udział wzięli reprezentanci powiatu Oberhavel na czele ze starostą Karl-Heinz Schröterem, który od 10 lat pełni funkcję gospodarza powiatu oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Oberhavel – Peterem Karsten Schröderem.

W uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem – Adamem Struzikiem. Zaprzyjaźniony land reprezentował Premier Landu Brandenburgia Matthias Platzeck.

W trakcie obchodów wystąpił zespół taneczno – wokalny z Kotunia pod przewodnictwem Kai Łuczak i Doroty Todorskiej, który razem z młodymi artystami z Niemiec dał pokaz swych umiejętności tanecznych i wokalnych.

Ciekawym elementem uroczystości była prezentacja wyrobów i potraw regionalnych przygotowana przez Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach oraz przez Gospodarstwo Agroturystyczne Sylwester Kisieliński z Mokobód.

W trakcie uroczystości po raz kolejny powiat siedlecki otrzymał za symboliczne 1 euro od powiatu Oberhavel ambulans dla potrzeb powiatu. Jest to już kolejne auto pozyskane w ten sposób. Pojazdy te służą na naszym terenie m.in. w jednostkach OSP oraz w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Podczas uroczystych wystąpień dokonywano podsumowywania 10 letniej owocnej współpracy, podkreślano, jak ważnym aspektem jest angażowanie w wymianę i integrację samorządów dużej rzeszy młodych ludzi – uczestników wspólnych przedsięwzięć kulturalnych.

Dużą część rozmów poświęcono na wyznaczanie dalszych priorytetów we wzajemnej współpracy na kolejne lata. Dwustronne ustalenia skoncentrowały się na potrzebie wspierania środowisk gospodarczych i biznesowych obu samorządów. Dlatego w najbliższych latach współpraca będzie kładła duży nacisk na wspomaganie wzajemnych kontaktów gospodarczych i handlowych między przedsiębiorcami z Oberhavel i powiatu siedleckiego.

Do góry