Jesteś tutaj:

Oddanie do użytku mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Sosenki-Jajki

W dniu 14 grudnia 2011 r. odbyło się oficjalne podsumowanie i oddanie do użytku zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3629W Mordy – Sosenki-Jajki – Wólka Soseńska wraz z dojazdami”.

Wartość zadania – 3.635.540,00 zł, w tym: 1.600.000,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu oraz 2.035.540,00 zł środki z budżetu powiatu.

Zakres robót obejmował przebudowę mostu oraz wykonanie nowej nawierzchni i odwodnienia na dojazdach do mostu.

Do góry