Jesteś tutaj:

Konferencja „Partnerstwo i Współpraca” w Nevers

W dniach 14 – 17 października 2010 roku przedstawiciele powiatu siedleckiego: Bartłomiej Kurkus – Wicestarosta Siedlecki oraz Marek Błaszczyk – Dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach przebywali z wizytą w zaprzyjaźnionym z powiatem mieście Nevers (Francja).Delegaci wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Partnerstwo i współpraca”. Tematem przewodnim konferencji była międzynarodowa współpraca kulturalna. Dyskutowano m.in. nad możliwościami rozwijania sieci współpracy i nawiązywania kontaktów partnerskich w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej między instytucjami działającymi na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz sposobami zwiększenia możliwości dostępu społeczeństwa do dziedzictwa narodowego w wymiarze europejskim i zachęcania do aktywnego uczestnictwa w jego odkrywaniu.

Podkreślono również jak ważnym elementem współpracy samorządów jest młodzieżowa wymiana międzynarodowa, w postaci różnego rodzaju spotkań: warsztatów teatralnych czy językowych kolonii międzynarodowych.

Zauważono istotną rolę DPT „Reymontówka” w Chlewiskach, który jest ogniwem łączącym młodzież z wielu krajów.

Wizyta w mieście Nevers była również wspaniałą okazją do spotkania z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Francuskiej, z którymi powiat siedlecki współpracuje już od wielu lat. Podczas spotkania zrodziła się koncepcja nawiązania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko – Francuskiej z Nevers a kołami seniorów z terenu powiatu siedleckiego. Owocem wizyty w Nevers jest idea wspólnego przedsięwzięcia „Orkiestra 3 krajów – POLSKA – FRANCJA – NIEMCY”. Środki na realizację projektu będą pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej: z programów wspólnotowych oraz z funduszy strukturalnych. Spotkanie niewątpliwie przyczyniło się do wzmocnienia więzi partnerskich. Było doskonałą okazją do wymiany i tworzenia nowych idei, a także źródłem informacji o wzajemnych planach i zamierzeniach.

Do góry