Jesteś tutaj:

Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym – konkursy KRUS

Rozstrzygnięty został powiatowy etap mazowieckiego konkursu plastycznego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych pn. „Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym” oraz powiatowy etap mazowieckiego konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
W piątek 24 września 2010 r. w Siedlcach, podczas XXXVI sesji Rady Powiatu w Siedlcach zostały wręczone nagrody laureatom z naszego powiatu.

W konkursie plastycznym dla dzieci udział wzięło pięcioro dzieci, laureatów I miejsc gmin: Wiśniew, Skórzec, Paprotnia, Mordy, i Mokobody. Miejsce pierwsze i awans do etapu wojewódzkiego, który zostanie rozstrzygnięty na jesieni w Warszawie, wywalczyła Patrycja Ostojska.
Komisja ponadto postanowiła przyznać dwa wyróżnienia dla: Klaudii Lipińskiej ze Szkoły Podstawowej w Paprotni oraz dla Aleksandry Wysokińskiej ze Szkoły Podstawowej w Śmiarach.

W konkursie dla rolników udział wzięło trzech I miejsc gmin: Wiśniew, Skórzec i Paprotnia. Miejsce pierwsze i awans do etapu wojewódzkiego, który zostanie rozstrzygnięty na jesieni w Warszawie, wywalczyła Pani Anna Zawadzka z miejscowości Kobylany Kozy gmina Paprotnia. Miejsce drugie zajął Pan Piotr Rosa z miejscowości Myrcha natomiast miejsce trzecie zajęła Pani Monika Gajowniczek ze Skarżyna.

Nagrody laureatom wręczyli:

  • Starosta Siedlecki p. Zygmunt Wielogórski,
  • Wicestarosta Siedlecki p. Bartłomiej Kurkus,
  • Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach p. Kazimierz Prochenka,
  • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach p. Wiesław Klimek,
  • Zastępca Dyrektora OR KRUS Warszawa p. Robert Majewski,
  • Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach p. Stanisław Murawski

Konkursy mają na celu propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców wsi zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych zwracanie ich uwagi na istotne zagrożenia zdrowia i życia wynikające z pracy rolnika i jego rodziny. Wszystko po to, żeby dzieci zauważyły zagrożenia i mogły je odpowiednio odczytać i zasygnalizować. Są to sposoby działające na wyobraźnię, której czasami brakuje także starszym. Ponadto przyczyniają się do upowszechnienia wśród rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i życia w gospodarstwie rolnym, zapobiegania wypadkom oraz do zmniejszenia skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanych działalnością rolniczą.

Do góry