Jesteś tutaj:

Wizyta w Budapeszcie

W dniach 16 – 19 września 2010 roku delegacja z powiatu siedleckiego pod przewodnictwem Wicestarosty Siedleckiego – Pana Bartłomieja Kurkusa przebywała z wizytą w zaprzyjaźnionej z powiatem VII Dzielnicy Budapesztu Erzsébetváros (Węgry).

Wizyta miała na celu ocenę dotychczasowej współpracy między regionami partnerskimi oraz wypracowanie dalszych kierunków wymiany doświadczeń na następne lata. Reprezentacje miast bliźniaczych VII Dzielnicy Erzsébetváros: Stavroupoli (Grecja), Sveti Vlas (Bułgaria), Nevers (Francja), Stary Grad (Serbia) uczestniczyły w konferencji poświęconej ewaluacji współpracy międzynarodowej.

Podczas dyskusji Wicestarosta Bartłomiej Kurkus podkreślił wagę wzmacniania współpracy w obszarach wymiany młodzieży, sportu, rozwiązań dotyczących ochrony środowiska i ekologii oraz podniesienia poziomu życia lokalnych społeczności. Wicestarosta nawiązał również do roli jaką w powiecie siedleckim spełnia Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, która od wielu lat realizuje międzynarodowe spotkania młodzieży w postaci warsztatów teatralnych, kolonii międzynarodowych oraz wspólnych inicjatyw młodzieżowych. Jest również gospodarzem licznych konferencji międzynarodowych oraz spotkań protokolarnych.

Obradujący szczególną wagę położyli na wzmacnianie współpracy w aspekcie przepisów Unii Europejskiej oraz w dziedzinach ekologii, sportu, wymiany młodzieży, sposobów rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju samorządów. Za szczególnie ważne uznano także wymianę doświadczeń kulturalnych i historycznych.

Do góry