Jesteś tutaj:

Porozumienie o współpracy z miastem Czerniachowsk

W dniach 18 – 19 luty 2010 roku delegacja z powiatu siedleckiego w składzie: Bartłomiej Kurkus – Wicestarosta Siedlecki, Marek Błaszczyk – Dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontowka” w Chlewiskach oraz Stefan Długosz – Dyrektor Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego w Iganiach, przebywała z wizytą w Czerniachowsku (Obwód Kaliningradzki) w Rosji. Podczas pobytu, 19 lutego, zostało zawarto porozumienie o współpracy między miastem Czerniachowsk a powiatem siedleckim.
W imieniu powiatu siedleckiego porozumienie podpisał Wicestarosta Siedlecki Bartłomiej Kurkus oraz w imieniu miasta Czerniachowsk Burmistrz Miasta Czerniachowsk Andrzej Naumov.

W podpisanym porozumieniu ustalono, że głównymi płaszczyznami wzajemnej współpracy będą:

  • wymiana doświadczeń w dziedzinie organizacji pracy administracji i rozwoju samorządów oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju długoterminowych kontaktów handlowych między podmiotami gospodarczymi,
  • współpraca w dziedzinie sportu, kultury i turystyki poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw z udziałem zespołów sportowych, artystycznych oraz grup młodzieżowych i studenckich,
  • wymiana doświadczeń w dziedzinie oświaty i organizacji oświatowych a także wymiana doświadczeń z zakresu ochrony środowiska oraz tworzenia bazy turystycznej,
  • wymiana doświadczeń odnośnie technologii budowy i utrzymania dróg, w tym podejmowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej komunalnej.

Obie strony zgodnie podkreśliły, iż dołożą wszelkich starań by współpraca przyniosła jak najwięcej pozytywnych efektów dla obu samorządów i przyczyniła się w jak największym stopniu do dobrych stosunków pomiędzy Polską i Rosją.

Do góry