Jesteś tutaj:

IX edycja konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”

27 stycznia 2010 roku w Publicznym Gimnazjum w Kotuniu odbył się finał powiatowy programu „Bezpieczna droga do szkoły” 2010. Patronat nad programem objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. W finale udział wzięło ok. 260 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz klas I – II szkół gimnazjalnych z terenu powiatu siedleckiego.

Już od wczesnych godzin rannych odbywała się część teoretyczna konkursu z wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Nerwowy czas oczekiwania na wyniki testów wypełnili strażacy i policjanci. Można było obejrzeć pokazy ratownictwa drogowego i lodowego. Każdy z uczestników mógł również sprawdzić, jakie występują przeciążenia podczas wypadku samochodowego. Do takiego testu służył udostępniony przez siedlecki WORD symulator zderzeń. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników był policyjny pies Bary. A nad bezpiecznym przebiegiem całego konkursy czuwał Komisarz Jacek.

W trakcie pokazów rozpoczęła się część praktyczna. Do tej części rozgrywek przeszły osoby z 10 najlepszymi wynikami z każdej grupy. Przed nimi był do pokonania na rowerze tor przeszkód. Dla wielu okazał się bardzo trudnym elementem tego konkursu.

Część finałową konkursu rozpoczęli Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki oraz Sławomir Adamiak – Sekretarz Gminy Kotuń. Przywitali zebranych gości, a byli wśród nich: nadkom. Marek Fałdowski – Komendant Miejski Policji w Siedlcach, nadkom. mgr. Janusz Celiński – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach, nadkom. Robert Lenartowicz – Kierownik Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego w Siedlcach WRD KWP z siedzibą w Radomiu, Jacek Kobyliński – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach, Michał Zamyłko – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, Bartłomiej Kurkus – Wicestarosta Siedlecki, Jan Kuć – Wójt Gminy Kotuń, Andrzej Skolimowski – Wójt Gminy Przesmyki, Jacek Świrski – Wójt Gminy Suchożebry oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.

O osiągnięciach gospodarza – Publicznego Gimnazjum w Kotuniu opowiedziała Dyrektor Iwona Miszczak, przybliżając historię i najważniejsze wydarzenia. Imprezę uświetniły występy artystyczne uczennic Publicznego Gimnazjum w Kotuniu.
Końcowe wyniki ogłosił przewodniczący jury podinsp. Marek Myszkiewicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Klasyfikacja końcowa finału powiatowego programu „Bezpieczna droga do szkoły” 2010

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta

 1. Joanna Stolarczyk – Gmina Domanice,
 2. Kamila Koć – Gmina Domanice,
 3. Ewelina Dorosz – Gmina Suchożebry.

Chłopcy

 1. Artur Lański – Gmina Domanice,
 2. Daniel Niedziółka – Gmina Domanice,
 3. Marcin Tyszkiewicz – Gmina Wiśniew.

Gimnazjum

Dziewczęta

 1. Katarzyna Fryske – Gmina Skórzec,
 2. Magdalena Mazur – Gmina Siedlce,
 3. Klaudia Malinowska – Gmina Domanice.

Chłopcy

 1. Maciej Gdaczyński – Gmina Skórzec,
 2. Sebastian Cabaj – Gmina Domanice,
 3. Piotr Koć – Gmina Domanice.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody w postaci rowerów, wież HI-FI oraz odtwarzaczy mp4. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody w postaci specjalnych „zestawów bezpieczeństwa na drodze”.

Zobacz relację z konkursu

Do góry