Jesteś tutaj:

Walne Zgromadzenie Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

W dniu 19 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się Walne Zgromadzenie członków i założycieli Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zgromadzeniu przewodniczył Bartłomiej Kurkus – Wicestarosta Siedlecki.

Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie opisowe z działalności Organizacji w 2009 roku oraz sprawozdanie finansowe.

Przedstawiono również multimedialną prezentację nt. działalności NLOT z uwzględnieniem ostatnich osiągnięć m.in. wyróżnienie „Wawrzynem Polskiej Turystyki” Nadbużańskiej Platformy Internetowej za Internetowy System Informacji Turystycznej Wschodniego Mazowsza oraz wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Europejską Destynację „EDEN”.
Na zakończenie spotkania rezygnację z funkcji prezesa złożył Jan Rafał. Na nowego prezesa zarząd wybrał Tomasza Marciniuka.

Do góry