Jesteś tutaj:

Międzynarodowa konferencja nt. roli samorządów lokalnych w przemianach społeczno-gospodarczych Europy

W dniach 15 – 18 maja br. powiat siedlecki gościł przedstawicieli z zaprzyjaźnionych samorządów z zagranicy: Niemiec (powiat Oberhavel), Francji (miasto Nevers) i Białorusi (miasto Brześć). Samorządowcy wzięli udział w organizowanej przez powiat siedlecki międzynarodowej konferencji nt. „Rola samorządów lokalnych w przemianach społeczno-gospodarczych Europy – Mosty Samorządowe”.

Przesłaniem konferencji była wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami w dziedzinie kompetencji i funkcjonowania samorządów lokalnych. Na ten temat referat wygłosiła Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej dr Dorota Strus przybliżając gościom z zagranicy zasady funkcjonowania powiatów w Polsce. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów zaznajomili zebranych z zasadami funkcjonowania administracji w ich rodzimych krajach. W swoich wystąpieniach obok prezentacji własnych samorządów i dokonań w dziedzinie wymiany międzynarodowej podkreślano ważną rolę wymiany młodzieży w kreowaniu wzajemnej współpracy. Jednym z punktów konferencji była projekcja filmu dokumentalnego „ Mosty od Bugu do Haveli”, zaprezentowanego przez powiat Oberhavel i poświęconego dotychczasowej współpracy z powiatem siedleckim i innymi samorządami w Polsce.

Delegacje zagraniczne gościły również na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Korczew uczestnicząc w spływie rzeką Bug. Pobyt gości w powiecie siedleckim zakończył się udziałem w „Majówce” w Chlewiskach, gdzie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Do góry