Jesteś tutaj:

Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za 2008 rok

16 kwietnia br. podczas XXII sesji Rady Powiatu w Siedlcach odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za 2008 rok. Statuetki oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli: Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, Bartłomiej Kurkus – Wicestarosta Siedlecki, Kazimierz Prochenka – Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach oraz Wiesław Klimek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach.

Na fotografii od lewej: Pan Henryk Pskiet, Pan Paweł Pasztor, Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, Pani Monika Jabłkowska, Ks. Krzysztof Wałek, Pan Kazimierz Prochenka – Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach, Pan Marek Plichta – Przewodniczący Kapituły Nagrody Starosty za rok 2008 – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, Pani Urszula Michalak.

Kategoria OŚWIATA I NAUKA

Pani Urszula Michalak ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczo – Pedagogiczną w Siedlcach na Wydziale Rolniczym w kierunku biologia ze specjalnością nauczycielską.
Swoją pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1996 roku jako nauczyciel języka angielskiego w nowo otwartej Szkole Zawodowej przy zakładzie produkcji maszyn rolniczych „Inventor” w Mokobodach.

W latach 1997 – 1999 była nauczycielem w Szkole Podstawowej w Osinach Dolnych a po likwidacji placówki została pracownikiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokobodach. W celu uzyskania wymaganych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego ukończyła szkołę językową „Alma Mater” w Siedlcach zdając egzamin państwowy, a w 2006 r studia językowe na Akademii Podlaskiej w Siedlcach o kierunku filologia angielska.

W ciągu swojej 12 letniej pracy pedagogicznej czynnie uczestniczyła w organizacji wypoczynku letniego i zimowego podczas kolonii letnich, obozów wędrownych i zimowisk organizowanych przez szkołę w Mokobodach. Aktywnie uczestniczyła we współpracy ze szkołami z Ukrainy, Litwy i Białorusi podczas letnich akcji wypoczynkowych. Współpracując z Organizacją „Global Volunteers” wspierała nauczanie języka angielskiego w polskich szkołach.

Pani Urszula jest aktywnym członkiem stowarzyszenia „Wspólnota Polska” działającego na rzecz Polaków zamieszkałych za wschodnią granicą Polski.
Dużym wyzwaniem jakiego podjęła się Pani Michalak była próba organizowania zimowisk narciarskich i obozów sportowo – rekreacyjnych z elementami języka angielskiego. Po dwuletniej pracy projekt okazał się dużym sukcesem. Połączenie zabawy, sportu i wędrówek pieszych po górach z językiem angielskim jest możliwe a młodzież przy kolejnych wyjazdach dopytuje się o możliwość uczestnictwa w aktywnej nauce angielskiego.

Po znalezieniu partnerów, realizuje szkolny projekt międzynarodowej współpracy szkół podstawowych z Turcji, Francji, Irlandii Północnej i Włoch. Projekt ma na celu poznanie legend poszczególnych państw i ich bohaterów, jak również uświadomienie uczniom wielokulturowości krajów i narodów oraz potrzeby uczenia się języków obcych.
Pani Urszula ma szczególne zasługi na rzecz nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz otrzymania przez szkołę sztandaru. Przez wiele lat jest inicjatorem i realizatorem Dni Patrona, Święta Szkoły oraz obchodów rocznic Pontyfikatu Karola Wojtyły.

Pani Urszula Michalak jest nauczycielem znakomicie przygotowanym do swojej pracy pedagogicznej a także wspaniałym społecznikiem.

Kategoria PROMOCJA POWIATU I DZIENNIKARSTWO

Pani Monika Jabłkowska od urodzenia związana jest z Siedlcami. Ukończyła siedleckie szkoły m.in. IV LO im Hetmana Stefana Żółkiewskiego, następnie pedagogikę na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Na drugim roku studiów podjęła pracę w Katolickim Radiu Podlasie na stanowisku reportera.
Pani Monika to osoba, która od momentu utworzenia powiatu siedleckiego rzetelnie i obiektywnie informuje na antenie Katolickiego Radia Podlasie o pracach i działaniach naszego powiatu.

Pani Jabłkowska jest stałym gościem sesji rady powiatu, obsługuje również wszystkie inne wydarzenia związane z pracami powiatu siedleckiego i instytucji mu podległych. Dzięki jej pracy ogromną promocję wśród mieszkańców całego regionu wschodniej Polski uzyskują liczne inicjatywy podejmowane przez Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, jak również samodzielne działania poszczególnych gmin powiatu.

Blisko dziesięć lat współpracy redaktor Jabłkowskiej z powiatem siedleckim pozwoliło przybliżyć jego mieszkańcom działalność instytucji powiatowych, a także kolejne inicjatywy podejmowane przez radę i zarząd powiatu.

W pracy redaktor Jabłkowskiej da się zaobserwować niezwykłe zaangażowanie w przekazywanie treści, co sprawia, że poza suchą treścią informacyjną posiadają one również szczególne ciepło i bliskość odczuwalną każdemu słuchaczowi.

Kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, SAMORZĄDOWA I OFIARNOŚĆ W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ

Ks. Krzysztof Wałek urodził się w Rudniku nad Sanem. W 1979 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w swojej rodzinnej miejscowości. Maturę zdał w 1983r. Już w liceum zaczął interesować się sportem, szczególnie lekkoatletyką.

Po 5 latach studiów teologicznych z rąk ks. bp. Alojzego Orszulika otrzymał święcenia diakonatu. 15 czerwca 1991 r. ks. bp. Jan Mazur wyświęcił go na kapłana. W czasie pierwszych wakacji ks. Krzysztof zaczął pracę duszpasterską na zastępstwie w Czołomyjach. Po wakacjach pracował jako wikariusz w Zbuczynie. W 1992 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w Malowej Górze. Spędził tam 2 lata, a przez następne 8 lat służył jako kapłan w parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach. W latach 2003 – 2006 został skierowany do parafii św. Jozefa w Siedlcach. Ks. Krzysztof jako wikariusz chętnie pracował z młodzieżą. Wszędzie zajmował się ministrantami, lektorami, opiekował się Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Oazą. W wolnym czasie bardzo często wyjeżdżał na obozy wakacyjne z KSM-em. 14 lipca 2006 r. ks. bp. Zbigniew Kiernikowski mianował księdza na proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli w Rudzie Wolińskiej.

Ksiądz proboszcz dał się poznać jako zdolny, charyzmatyczny organizator życia mieszkańców swojej parafii.
Zmodernizował budynek kościoła, w podziemiach zorganizował i nadzorował świetlicę dla młodzieży. Był inicjatorem wielu poczynań – jego staraniem powstały boiska sportowe do piłki nożnej i plażowej. Jest głównym inicjatorem licznych imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.

Swoją wielką pracę prowadzi w ciszy, jego życzliwość i chęć niesienia pomocy innym wskazuje na to, że poprzez swoje działanie realizuje najpiękniejszy cel – dobro drugiego człowieka.

Kategoria DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Pan Henryk Pskiet urodził się w Sokołowie Podlaskim. Od 1972 roku związany jest z gminą Kotuń, początkowo jako pracownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, a od 1975 roku SKR Trzemuszka.

W 1994 roku w momencie likwidacji większości Spółdzielni Kółek Rolniczych w Polsce został dyrektorem SKR Trzemuszka. Jednostka była zadłużona, nie było materiałów do produkcji i zleceń produkcyjnych. Zatrudnienie wynosiło 18 osób.

Podjęte przez Pana Henryka Pskieta działania w zakresie zakupu nowych maszyn, wybudowania nowej suszarni drewna, remonty, uruchomienie nowych kierunków produkcji spowodowały że Spółdzielnia Kółek Rolniczych Trzemuszka stała się jednym z największych producentów w branży w regionie. Obecnie zakład zatrudnia 52 osoby na stałych etatach oraz w sezonie dodatkowo kilkanaście osób na umowy zlecenia. Produkuje wyroby drewniane dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych. Jest regionalnym odbiorcą drzewa tartacznego.

Pan Henryk Pskiet jest społecznikiem bardzo mocno zaangażowanym w działania na terenie gminy Kotuń i powiatu siedleckiego. Udziela Pomocy rzeczowej i materialnej szkołom w Cisu Zagrudziu, Kotuniu, Broszkowie i innym jednostkom organizacyjnym z gminy Kotuń (np.: przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kotuniu).

Aktywnie udzielał się w organizacji stoiska Powiatu Siedleckiego na Targach Grune Woche w Berlinie i Targach Przemysłowych w Nevers we Francji. Jako konkretny efekt współpracy powiatu siedleckiego i powiatu Oberhavel w Niemczech jego zakład wybudował dom mieszkalny w Oranienburgu (Niemcy).
Wspiera działania realizowane przez Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Jest członkiem Klubu Strzeleckiego w Siedlcach oraz członkiem Rady Parafialnej w Kotuniu.

Pan Henryk Pskiet za swoją działalność otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

Kategoria KULTURA I SPORT

Pan Paweł Pasztor w 2001 roku ukończył Akademię Podlaską zdobywając tytuł magistra pedagogiki ze specjalnością kulturalno – oświatową. W kolejnym roku w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie otrzymał dyplom instruktora o specjalizacji taniec współczesny z rąk ministra kultury.

W swojej karierze zawodowej Pan Paweł Pasztor może uwzględnić okres 1994 – 2006 aktywnej współpracy z Alternatywnym Teatrem Tańca oraz Formacją Tańca Nowoczesnego „LUZ”, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Jako tancerz tej Formacji brał udział w najważniejszych imprezach tanecznych kraju oraz wielokrotnie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata. Pod okiem choreografa Joanny Woszczyńskiej zdobył kilkanaście tytułów Mistrza i Wicemistrza Polski oraz tytuł Mistrza Świata w kat. Show Dance na Węgrzech.

W 2000 r. podjął pracę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach, gdzie jest kierownikiem artystycznym, instruktorem i choreografem Szkolnego Zespołu Tanecznego „Retro”. W szkole tej zajmuje się prowadzeniem zajęć tanecznych, na których młodzi ludzie poznają świadomość własnego ciała i rozwijają orientacje przestrzenną, wyobraźnię sceniczną, koncentrację i pamięć ruchową. Uczestnicy zajęć mogą kształtować zachowanie na scenie i pokonać tremę. Pan Paweł Pasztor jest dla swoich wychowanków człowiekiem, który otwiera im szersze horyzonty wybiegające poza szkołę i miejsce zamieszkania.
Szkolny Zespół Taneczny „Retro” działa w oparciu o autorski program zajęć taneczno-artystycznych tworzony przez Pana Pasztora. Pod jego opieką znajduje się 50 dzieci w 4 grupach.
Na zajęcia prowadzonych przez Pana Pasztora uczniowie poznają taniec nowoczesny – disco, hip hop, show dance oraz jazz.

W latach 2005 – 2008 Pan Pasztor za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymywał Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokobodach. Z roku na rok uczniowie oraz ludzie współpracujący z Panem Pawłem odkrywają jego nowe umiejętności i talenty jakie posiada stosując ciekawe metody i pomysły w prowadzeniu zajęć. Wszyscy zauważają, że praca z dziećmi i dla dzieci daje mu ogromną radość, dużo satysfakcji i zadowolenia.

Do góry