Jesteś tutaj:

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2008 rok

Podczas XXII sesji zwyczajnej w dniu 16 kwietnia 2009 roku, Rada Powiatu w Siedlcach po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za 2008 rok, wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok i o wniosku komisji rewizyjnej jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za rok 2008.

Do góry