Jesteś tutaj:

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2007 rok

Na XIII Sesji Zwyczajnej w dniu 18 kwietnia 2008 roku, Rada Powiatu w Siedlcach jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za rok 2007.

Absolutorium udzielono po rozpatrzeniu:

  • sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za 2007 rok;
  • wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;
  • oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok i o wniosku komisji rewizyjnej

Do góry