Jesteś tutaj:

Nagrody Starosty Siedleckiego za rok 2007 wręczone

18 kwietnia br. podczas XIII sesji Rady Powiatu w Siedlcach odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za 2007 rok. Nagrody w kategoriach: Nauki i oświaty, Kultury i sportu oraz Działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej wręczyli: Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, Bartłomiej Kurkus – Wicestarosta Siedlecki, Kazimierz Prochenka – Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach oraz Wiesław Klimek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach.

Wyróżnieni zostali:

Kategoria Nauka i Oświata

Pan Czesław Pietrasik – Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, wieloletni nauczyciel i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wodyniach. Jako nauczyciel geografii propagował na lekcjach metody aktywizujące, był organizatorem atrakcyjnych wycieczek krajoznawczych i rajdów rowerowych. Jako wielki zwolennik wychowania przez sport zatroszczył się o to, aby zarówno przy szkołach jak i w okolicznych wsiach powstały boiska sportowe. Systematycznie organizował międzyszkolne zawody sportowe a także konkursy wiedzy o Polsce i świecie. Przez szereg lat współpracował z redakcją „Głosu Nauczycielskiego”. Jego artykuły dotyczyły głównie etyki zawodu nauczyciela i warunków pracy, prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Był inicjatorem budowy i nadzorcą Gminnego Domu Nauczyciela w Woli Wodyńskiej. Organizował Gminne Zawody Lekkoatletyczne oraz zorganizował Gminną Ligę Piłki Nożnej, prowadził także Ludowe Zespoły Sportowe na terenie gminy Wodynie, organizował zawody strzeleckie.

Kategoria Kultura i Sport

Pan Władysław Świętochowski – Od najmłodszych lat związany jest ze sportem. Od 1999 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Wojewódzkim Ludowym Klubie Sportowym Siedlce – Iganie Nowe jako trener sekcji zapasów. Dzięki inicjatywie Pana Władysława Świętochowskiego powstały na terenie powiatu siedleckiego sekcje zapaśnicze przy Szkołach w Przesmykach, Wodyniach, Skórcu, Mokobodach, Żelkowie i Iganiach Nowych. Prowadzone przez niego sekcje zapaśnicze otrzymały nieodpłatnie maty zapaśnicze z Polskiego Związku Zapaśniczego każda o wartości 8 000 zł. Dzięki pracy trenerskiej Pana Władysława uzyskane wyniki przez zawodniczki sekcji zapasów pozwoliły na korzystanie z funduszy centralnych w ramach szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo. Dzięki tym środkom z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2007 szkolonych było w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS przy WLKS Siedlce 8 zawodniczek a w programie szkolenia kadr wojewódzkich Juniorek uczestniczyło 12 zawodniczek. Szkolone przez Pana Władysława Świętochowskiego zawodniczki zdobyły w 2007 roku wiele medali m.in.: brązowy medal na Mistrzostwach Europy Kadetek, 14 medali w Mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych, II miejsce w klasyfikacji Polskiego Związku Zapaśniczego na klubowego Mistrza Polski w zapasach kobiet i zwyciężyły w punktacji klubowej w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportu i Młodzieży w zapasach kobiet. Pan Władysław Świętochowski za swoje sukcesy sportowe był wielokrotnie wyróżniany nagrodami przez władze województwa mazowieckiego i Ministra Sportu.

Kategoria Działalność społeczna, samorządowa i ofiarność w służbie publicznej

Pan Antoni Pogonowski od 20 lat jest sołtysem sołectwa Mroczki. Pełniąc te funkcję był animatorem wielu inicjatyw m.in. budowy Wiejskiego Domu Kultury. Jest budowniczym kościoła w Śmiarach. Jako radny czterech kadencji, a w ostatniej (2002 – 2006) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew dał się poznać jako aktywny społecznik, działacz na rzecz rozwoju całej gminy. W tych latach powstał, nowoczesny budynek szkoły w Śmiarach, obecnie Zespół Oświatowy. Dzięki zaangażowaniu Pana Antoniego Pogonowskiego została zmodernizowana i przedłużona linia energetyczna, powstały dwa transformatory, prąd został doprowadzony do świetlicy wiejskiej. Przez cały czas pełnienia funkcji sołtysa, a później radnego gminy Wiśniew Pan Antoni angażował się we właściwe utrzymanie stanu dróg, doprowadził do położenia asfaltu przez wieś Mroczki. Obecnie pełni funkcję sołtysa dążąc do budowy chodnika przez wieś Mroczki, który ułatwi dzieciom dojście do szkoły. Mieszkańcy wsi wybrali go na lidera grupy starającej się o środki unijne z programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Przy dużym udziale pana Antoniego powstał Plan Rozwoju miejscowości Mroczki, zakładający dalsze inwestycje na tym terenie m.in. wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie okalającego ją terenu, urządzenie placu zabaw i boiska. Za swoją społeczną działalność odznaczony:

  • Brązowym Krzyżem Zasługi,
  • Odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa”,
  • Medalem na 15-lecie Samorządu Lokalnego.

Do góry