Jesteś tutaj:

Wręczenie nagród w konkursie „Gmina przyjazna dla mieszkańca wsi”

W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Gmina przyjazna dla mieszkańca wsi”.

Spotkanie otworzył i przywitał uczestników konkursu, zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów Pan Bartłomiej Kurkus Wicestarosta Siedlecki. Podkreślił, że dzięki konkursowi oraz prowadzonej w jego ramach anonimowej ankiecie, społeczność powiatu siedleckiego miała możliwość oceny działania swojej gminy oraz powiatu. Wicestarosta zaznaczył również, że tego typu konkursy wpływają mobilizująco na pracę urzędów gmin oraz pozytywne podejście do społeczności lokalnej.

Konkurs został zorganizowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, pod patronatem wojewody mazowieckiego. Celem konkursu jest zlokalizowanie, popularyzowanie i promowanie najlepszych gmin na terenie województwa mazowieckiego oraz aktywacja społeczności wiejskiej. Konkurs realizowany jest w trzech etapach: powiatowym, oddziałowym i wojewódzkim.

Na szczeblu powiatowym, w organizację konkursu, czynnie zaangażował się Starosta Siedlecki, który był także fundatorem pucharów dla wszystkich gmin uczestniczących w konkursie.

Z terenu powiatu siedleckiego, udział wzięło siedem gmin: Korczew, Paprotnia, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Wiśniew i Zbuczyn. Zwycięzcą została gmina Wiśniew, która reprezentować będzie nasz powiat na szczeblu oddziałowym. Pozostałe sześć gmin otrzymało wyróżnienia.

Podczas uroczystości wręczania nagród Pan Krzysztof Kryszczuk wójt zwycięskiej gminy Wiśniew, przedstawił walory i osiągnięcia gminy w postaci prezentacji multimedialnej.

Puchary wręczył Pan Bartłomiej Kurkus Wicestarosta Siedlecki, a pamiątkowe dyplomy Pan Sławomir Piotrowski Kierownik MODR w Warszawie Oddział w Siedlcach.

Na zakończenie spotkania Wicestarosta Siedlecki podziękował gminom, które zgłosiły się do udziału w konkursie, a przedstawicieli pozostałych gmin zachęcił do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Do góry