Jesteś tutaj:

Spotkania samorządowe nt. inwestycji i funduszy strukturalnych

5 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami nt. modernizacji drogi wojewódzkiej 696 przebiegającej przez teren powiatu siedleckiego.

Spotkanie odbyło się w miejscowości Mokobody z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego, Starosty Siedleckiego Zygmunta Wielogórskiego, Wójt Gminy Mokobody Iwony Księżpolskiej, Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Janusza Ulatowskiego oraz Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztofa Kondraciuka.

Zebrani mieszkańcy zostali zapoznani ze stopniem zaawansowania prac projektowych, jak też z przewidywanym harmonogramem prac budowlanych oraz inwestycji pomocniczych na przebiegającym przez Mokobody odcinku drogi wojewódzkiej.

Następnie w Rektoracie Akademii Podlaskiej w Siedlcach odbyła się konferencja nt. inwestycji na drogach wojewódzkich oraz wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania na lata 2007 – 2013, w której uczestniczyli przedstawiciele gmin i powiatów z północno–wschodniej części województwa.

Do góry