Jesteś tutaj:

Turystyczne warsztaty strategiczne w Mościbrodach

W dniu 12 września 2007 r. w Dworze Mościbrody, w związku z realizacją projektu „Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007 – 2013”, odbyły się warsztaty strategiczne. Organizatorami spotkania byli Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Siedlcach.

Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego będzie podstawowym dokumentem wyznaczającym priorytety rozwoju turystyki w regionie na najbliższe 6 lat. Stanowić będzie nie tylko swego rodzaju kompendium wiedzy na temat obszaru, ale również będzie wskazywać jego mocne strony i szanse, identyfikować problemy i zagrożenia, określać cele oraz metody ich realizacji.

W spotkaniu wziął udział Pan Bartłomiej Kurkus – Wicestarosta Siedlecki, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Delegatura w Siedlcach oraz pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – Oddział Terenowy w Siedlcach.

W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele z powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, ostrowskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miasta Siedlce. Głównymi celami warsztatów było poznanie wyników/wniosków z diagnozy dla całego województwa mazowieckiego i subregionu, wypracowanie propozycji subregionu dla strategii rozwoju turystyki województwa mazowieckiego oraz integracja uczestników spotkania wokół wspólnych celów.

Aktywny udział uczestników spotkania oraz przekazanie organizatorom swoich doświadczeń i wiedzy o regionie jest bardzo ważnym czynnikiem realizowanego projektu. Stanowi bowiem gwarancję stworzenia dokumentu zgodnego z oczekiwaniami i zawierającego pomysły, sugestie oraz planowane działania i projekty, na które – dzięki wpisaniu ich do strategii – znacznie łatwiej będzie pozyskać fundusze strukturalne.

Do góry