Jesteś tutaj:

Porozumienie o współpracy z Rejonem Miżgirskim na Ukrainie

W dniu 21 sierpnia 2007 r. Starosta Rejonu Miżgirskiego na Ukrainie – Roman Kostiuk oraz Starosta Siedlecki – Zygmunt Wielogórski, w imieniu reprezentowanych przez siebie samorządów zawarli porozumienie o nawiązaniu partnerskiej współpracy.

Podczas wizyty na Ukrainie Staroście Siedleckiemu towarzyszyli Pan Mirosław Bieniek – Wójt Gminy Siedlce oraz Pan Jerzy Chromik – przedsiębiorca z terenu powiatu siedleckiego współpracujący z partnerami w Rejonie Miżgirskim na Ukrainie.

Ustalono, że głównymi płaszczyznami działań będą:

  • wymiana doświadczeń w dziedzinie organizacji pracy administracji i rozwoju samorządów,
  • wspieranie działań na rzecz rozwoju długoterminowych kontaktów handlowych między podmiotami gospodarczymi,
  • wymiana doświadczeń z zakresu ochrony środowiska oraz tworzenia bazy turystycznej,
  • współpraca w dziedzinie sportu kultury poprzez wspólne inicjatywy zespołów sportowych, zespołów artystycznych oraz grup młodzieżowych i studenckich,
  • wymiana doświadczeń w dziedzinie oświaty i organizacji oświatowych,
  • wymiana doświadczeń odnośnie technologii budowy i utrzymania dróg,
  • działania na rzecz poprawy logistyki transgranicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej,
  • podejmowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i komunalnej
  • realizacja wspólnych projektów – w tym działanie w kierunku wypracowania wspólnych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Obie strony zgodnie podkreśliły, iż dołożą wszelkich starań by współpraca przyniosła jak najwięcej pozytywnych efektów i przyczyniła się w jak największym stopniu do dobrych stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą.

Do góry